Privātuma politika

Šī privātuma politika vai informācija par lietotāju personas datu apstrādi un aizsardzību ir paredzēta, lai aprakstītu pārvaldības metodes, kas, izmantojot šo vietni, tiek veiktas, atsaucoties uz lietotāju / apmeklētāju personas datu izmantošanu un apstrādi. Atsauce ir uz Eiropas GDPR REGULU (ES) 2016/679.

www.rigajure.lv vietne pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "ADR Jure" 40203287852  ar juridisko adresi Rīga, Ģertrūdes iela 9 - 6, LV-1010

Navigācijas dati un to saglabāšana

Servera / klienta datorsistēmas normālā darbībā iegūst dažus personas datus, kas netieši tiek pārsūtīti, izmantojot interneta sakaru protokolus. Šī ir informācija, kas tiek vākta anonīmi un nav saistīta ar identificētām ieinteresētajām pusēm, bet kas pēc savas būtības, apstrādājot ar trešo personu rīcībā esošiem datiem, ļautu identificēt lietotājus / apmeklētājus (piemēram, IP adreses, datori, kurus izmanto lietotāji, kuri izveido savienojumu ar vietni, domēni, kods, kas norāda servera sniegto atbildes statusu, pārlūka tips, informācija par laiku pārlūkošanas sesijas sākumam un beigām un darbību identifikācija).

Šie dati tiek izmantoti tikai statistikas informācijai un vietnes pareizas darbības pārbaudei. Tie dati tiek glabāti ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus, neveicot turpmāku datornoziegumu izmeklēšanu vai īpašus normatīvos pienākumus. Netiek izplatīti vai eksportēti dati, kas iegūti no tīmekļa lapas.

Sīkdatņu politika

Lai lasītu sīkfailu politiku, skatiet iepriekšējo saistīto dokumentu tajā pašā lapā.

Lietotāju / apmeklētāju brīvprātīgi sniegtie dati

Ja lietotāji / apmeklētāji, pārlūkojot šo vietni, iesniedz pieprasījumus, izmantojot e-pasta veidlapas, Maruta Lāce iegūs sūtītāja adresi un / vai citus personas datus, kas tiks apstrādāti tikai, lai atbildētu uz pieprasījumu. Šie dati netiks eksportēti vai izplatīti.

Apstrādes metodes

Apstrāde tiek veikta, izmantojot IT un telemātiskos rīkus un / vai manuāli (piemēram, uz papīra) tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem dati tika vākti, un jebkurā gadījumā saskaņā ar attiecīgajā jomā spēkā esošajiem noteikumiem.

Datu piegāde pēc izvēles

Izņemot navigācijas datiem noteikto, lietotāji / apmeklētāji var brīvi norādīt savus personas datus. To nenodrošināšana var tikai padarīt neiespējamu pieprasītā iegūšanu.

Īpašnieks un personu kategorijas, kurām atļauts apstrādāt datus

Jūsu personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADR Jure" ar juridisko adresi Rīga, Ģertrūdes iela 9 - 6, LV-1010.

Ieinteresēto personu tiesības

Lietotājiem / apmeklētājiem ir tiesības jebkurā laikā piekļūt datiem, kas attiecas uz viņiem, un izmantot citas tiesības (piemēram, pieprasīt datu izcelsmi, neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu, apstrādes ierobežošanu, atcelšanu, datu pārnesumu, kā arī iebilst pret to izmantošanu likumīgu iemeslu dēļ), sazinoties ar datu pārzini vietnē rigajure@gmail.com un norādot pieprasījuma saturu.