Konsultācijas un klientu pārstāvība tiesā

 • bezmaksas konsultācijas (10-15 min telefonsaruna vai atbilde uz e-pastu);
 • klātienes konsultācija EUR 70 (līdz 1h), īsā klātienes konsultācija EUR 50 (līdz 30 min);
 • tiesvedības dokumentācija (prasības pieteikums, paskaidrojums, pretprasība, lēmumu pārsūdzēšana, apelācijas un kasācijas sūdzība un tml.);
 • klientu pārstāvība un strīdu risināšana tiesā un ārpus tiesas;
 • konsultācija taktikas izvēlē;
 • konsultācijas un palīdzība izlīguma, vienošanās noslēgšanā.

Piesaki bezmaksas konsultāciju

Konsultācijas un dokumentu sagatavošana sakarā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu 

 • konsultācijas par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu;
 • iekšējo uzņēmuma dokumentu sagatavošana;
 • privātuma politikas sagatavošana;
 • atbildes vēstuļu sagatavošana sakarā ar pretenzijām vai sūdzībām;
 • klientu interešu pārstāvēšana attiecībās ar valsts iestādēm;
 • u.c.


Dokumentu izstrādāšana un noformēšana

 • dažāda veida līgumi, vienošanās;
 • iesniegumi, brīdinājumi, paziņojumi, vēstules un tml.;
 • esošo dokumentu izvērtēšana un labošana.

 

Ģimenes un mantojuma tiesības

 • laulības šķiršana;
 • uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību noteikšana;
 • paternitātes noteikšana;
 • laulāto līgumiskās un likumiskās mantiskās attiecības;
 • strīdi par mantojumu;
 • mediācijas process.

 

Darījumi ar nekustamo īpašumu

 • darījumu noformēšana un apkalpošana, palīdzība zemesgrāmatu formalitāšu kārtošanā;
 • īres un nomas tiesiskās attiecības;
 • strīdi par īpašuma vai valdījuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.

 

Darba tiesiskās attiecības

 • juridiskā palīdzība strīdos ar darba devēju;
 • juridiskā palīdzība darba devējiem - pieņemšanā un atbrīvošanā no darba, dažādu darba strīdu risināšanā.

 

Parādu piedziņa un zaudējumu atlīdzība

 • atlīdzības piedziņa par zaudējumu nodarīšanu vai morālo kaitējumu;
 • parādu piedziņa parastajā tiesvedības kārtībā vai saistību piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā;
 • pārrunas ar debitoriem ar nolūku atrisināt strīdu ārpustiesas.

 

Apdrošināšanas gadījumu strīdu risināšana

 • strīdi ar apdrošināšanas kompānijām.

 

Komerctiesības

 • uzņēmējdarbības un komercdarbības juridiskais noformējums;
 • uzņēmumu un komersantu dibināšana;
 • juridiskās korekcijas funkcionējošu uzņēmumu un komersantu darbībā;
 • uzņēmumu likvidācija;
 • pilna servisa uzņēmumu juridiskā apkalpošana.

 

Administratīvās tiesības

 • valsts un pašvaldību iestāžu lēmumu, protokolu, sodu pārsūdzēšana;
 • administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē un citās jomās.

Piesaki bezmaksas konsultāciju vai uzdod jautājumu:

*rūpējoties par saviem klientiem mēs uz Jūsu ziņojumu atbildēsim 1-3h laikā (darba dienās no plkst. 9:00 - 19:30; sestdienās no plkst. 10:00 - 16:00)
RigaJure@gmail.com

Tālrunis: +37125746618

SIA "ADR Jure" reģ.Nr. 40203287852; E-pasts: RIGAJURE@GMAIL.COM

Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 9-6, Rīga, LV-1010, Latvija