Kas ir Mediācija?


Mediācija

Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību, pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu. Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kas ir papildinājums un reizē alternatīva tiesas procesam un ieņem aizvien nozīmīgāku vietu dažāda veida domstarpību gadījumos. Mediācijas mērķis ir panākt, lai katra konfliktējošā puse panāktu savām interesēm atbilstošu un pieņemamu rezultātu. Ar mediācijas palīdzību konfliktu var atrisināt īsākā laikā vai arī no tā var izvairīties.

Galvenā visu alternatīvo strīdu risināšanas mehānismu veidu metode ir starpniecība. Jebkuras domstarpības starp personām tiek risinātas uz brīvprātības un vienošanās principiem, atrodot strīda risinājumam labāko kompromisu. Būtiska ir dispozitīvā metode, kura ļauj personām izvēlēties sev atbilstošākās strīda risināšanas formas. Savukārt metode ar vislielāko piespiedu varu uzspiež pusēm risinājumu. Pie šādām metodēm pieskaita dažādus šķīrējtiesu veidus: ad hoc šķīrējtiesa, kura tiek izveidota konkrēta civiltiesiska strīda izšķiršanai un patstāvīgās šķīrējtiesas, kuras realizē patstāvīgu darbību dažādu civiltiesisko strīdu izšķiršanai. Metode, kurai ir vismazākā piespiedu vara, atstāj lēmuma pieņemšanu par strīda atrisinājumu pušu ziņā. Šāda metode ir mediācija, kurai var būt vairāki modeļi:

1. tīrā mediācija (angļu pure mediation) – veic mediators ārpus tiesas procesa.

2. tiesas atvasinātā mediācija (angļu court – annexed mediation) – veic mediators pēc pusēm saistoša vai nesaistoša tiesas ierosinājuma. Tiesvedība uz mediācijas procesa laiku tiek apturēta.

3. tiesas mediācija (angļu court – internal mediation) – tiesas procesa ietvaros veic tiesas mediators (tiesnesis, tiesas darbinieks vai cits subjekts). Ja mediāciju veic tiesnesis, tam jābūt tiesnesim, kurš neskata attiecīgo lietu pēc būtības.

4. integrētā mediācija (angļu integrated mediation) – tiesa tiesvedības procesā mēģina rast iespēju pušu sadarbībai, izmantojot un savstarpēji kombinējot tiesvedības procesa un mediācijas procesa iezīmes. Metodes ir arī samierināšana un sarunas.Mediācijas izmaksas:

Mediācija process (ģimenes, mantojuma, nekustamo īpašumu, ārpuslīgumisku un deliktu strīdos)
Pirmsmediācijas konsultācija ar pusēm par mediācijas procesa uzsākšanu, vai mediatora nosūtīts uzaicinājums pusēm, ar ierosinājumu izmantot mediāciju domstarpību risināšanai. (neobligāti - pēc izvēles/nepieciešamības) 40,00 EUR
1 (viena) mediācijas sesija (1-1,5h) 70,00 EUR
* Mediācijas sesiju kurss: 4 (četras) sesijas, viena mēneša periodā. (20% atlaide) 224,00 EUR
Komercstrīdu mediācija
1 (viena)komercstrīda mediācijas sesija (1-1,5h) 100,00 EUR
divas un vairāk komercstrīda mediācijas sesijas Pēc vienošanās
Dokumentu sagatavošana
Līgums ar mediatoru (Saskaņā ar mediācijas likuma 12.pantu, pirms mediācijas uzsākšanas jāslēdz rakstveida līgums ar mediatoru) 0,00 EUR
** Mediatora izsniegts rakstveida apliecinājums par mediācijas rezultātu 0,00 EUR
Vienošanās dokumenta sagatavošana (ja puses izvēlējušās noslēgt rakstveida vienošanos) 50,00 – 250,00 EUR
Notāra vizītes pieteikšana (nav obligāta, bet ieteicama, lai pastiprinātu vienošanās dokumenta spēku) 0,00 EUR


* Ja mediācijas procesā vienošanās tiek panākta neizmantojot visu mediācijas sesiju kursu, tad attiecīgi tiek piemērota proporcionāla atlaide  vienošanās dokumenta sagatavošanai (no neizmantotajām mediācijas sesijām).

** Ja strīds civillietā jau ir ticis risināts tiesā, panākot risinājumu mediācijas ceļā, tiek atmaksāta valsts nodeva 50% apmērā, saskaņā ar CPL 37.panta pirmās daļas 7.punktu.


Uzdot jautājumu